תקנון

תקנון

תקנון האתר

 

תוכן עניינים

 1. כללי
 2. רכישה ואספקת מוצרים
  • הגבלת גיל
  • אספקה
  • החזרת מוצרים
  • אחריות
 3. מדיניות פרטיות
  • כללי
  • רישום לשירותים
  • מאגר המידע
  • השימוש במידע
  • דיוור ישיר אלקטרוני
  • מסירת מידע לצד שלישי
  • Cookies
  • פרסומות של צדדים שלישיים
  • אבטחת מידע
  • זכות לעיין במידע
  • שינויים במדיניות הפרטיות
 4. פרטי קשר החברה

 

 

1.      כללי

 

אתר האינטרנט (להלן: "האתר") מופעל על ידי חברת Johnny’s mama (או "ג'וניס מאמא", להלן: "החברה")

האתר מאפשר, בין היתר, למשלמים עבור המוצרים של החברה, שהם בגירים ומעל גיל 18 שנים (להלן: "המשתמשים"), להעביר הוראות לתשלום, וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה.

המשתמשים מתבקשים לקרוא בעיון ובקפידה את הוראות התקנון להלן, ולהקפיד על כך שכל הפרטים הנמסרים על ידם לצורך שימוש באתר מדויקים, וזאת בטרם מתן הוראת התשלום. המשתמשים נדרשים לאשר במקום המיועד לכך, כי קראו את התקנון. אישור קריאת התקנון מהווה אישור והסכמה לכל הסעיפים המופיעים בו.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות התקנון לבין פרסום אחר של החברה, תגברנה הוראות התקנון.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הוראות התקנון התקפות לגבי הוראת תשלום כלשהי הינן אלה המפורסמות באתר במועד העברת הוראת התשלום.

האמור בתקנון זה בלשון זכר, גם לשון נקבה במשמע.

 

2.      רכישה ואספקת מוצרים

 

2.1  הגבלת גיל

האתר מאפשר לבצע רכישות לכל אדם מעל גיל 18, הרשאי לבצע פעולות משפטיות.

2.2  אספקה

אספקת המוצרים תתבצע לפי אפשרויות האספקה, לפי התעריפים, המופיעים באתר בלבד. ימי האספקה כוללים ימי עסקים מלאים בלבד ואינם כוללים ימי שבת וחג.

2.3  החזרת מוצרים

מדיניות החזרת פריטים ברכישות באתר בלבד .

ביטול עסקה וקבלת החזר כספי על רכישות מהאתר בלבד ניתן לבצע רק לאחר החזרת המוצר/ים יחד עם קבלת הקנייה, במשלוח לכתובת החברה, עד 14 ימים (שימו לב: לא ימי עסקים) מיום אספקתו/ם. החברה לא תשלם את דמי המשלוח עבור ההחזר.

על מנת לבצע החזרת מוצר או החלפתו, יהיה צורך בהצגת קבלת הקנייה.

המצורף לחבילת המשלוח, כאשר המוצר/ים מוחזר/ים באריזה המקורית והינו/הינם חדשים לחלוטין, ללא כל סימני שימוש במוצר/ים ובאריזה/ות וניתן/ניתנים להחזרה למלאי למכירה מחדש.

ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר אך ורק בכרטיס האשראי איתו בוצעה ההזמנה באתר ובאופן בו בוצעה. כלומר, עסקה שבוצעה בתשלומים, תזוכה במספר תשלומים בהתאמה, ועסקה שבוצעה בתשלום אחד בודד – תזוכה בתשלום אחד בודד בהתאמה.

ביטול עסקה והחזר כספי עבור רכישות דרך PayPal יתאפשר אך ורק דרך PayPal ולחשבון דרכו בוצעה ההזמנה.

החזר כספי יינתן מיום הרכישה ועד תום יומיים שלאחריו, שאינם ימי מנוחה, בהתאם למועדים ולתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א- 2010.

לשאלות ובירורים נוספים, ניתן ליצור עמנו קשר.

2.4  אחריות

אחריות יצרן תחול על מוצרי החברה עד 30 יום קאלנדריים בלבד מיום הקנייה (לא "ימי עסקים").

 

3.      מדיניות פרטיות

מאחר שחברת "ג'וניס מאמא" מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן "האתרים"), החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

 

3.1 כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתך, מוצרים ושירותים שרכשת או ביקשת למכור, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו"ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד.

 

3.2 רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

 

3.3.   מאגר המידע

הנתונים שנאספו, יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה.

 

3.4.   השימוש במידע

 השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים .
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

3.5.   דיוור ישיר אלקטרוני

החברה  מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

 

3.6.   מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;.
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

3.7.   Cookies

אתר החברה יכול להתשתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

3.8.   פרסומות של צדדים שלישיים

החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

 

3.9.   אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

3.10.                  זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות ישירות לחברה, לפי פרטי קשר, המופיעים תחת הכותרת "פרטי קשר החברה" בתקנון זה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

3.11.                  שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

4.      פרטי קשר החברה

דואר אלקטרוני: [email protected]

בדואר ישראל: ת.ד. 10563, רמת גן 5247222.

טלפון: 055-7225808, בימי חול, א'-ה' בין השעות 10:00-15:00.

 

תשלום מאובטח בסטנדרט PCI DSS